NjoftimeLajmet e fundit

Rehabilitimi i rrugës së Currilave

Ka përfunduar rehabilitimi i rrugës së Currilave. Ky segment i rëndësishëm është asfaltuar, është pajisur me kanalizimet e ujrave të bardha dhe të zeza, sinjalistikën përkatëse dhe ndriçim.   U takova edhe me banorët e zonës të cilët kishin kërkesë kryesore shtrimin e këtyre rrugëve që ne e realizuam.   Asfaltimi i rrugës së Currilave...