Punët e RealizuaraBujqësia

Janë pastruar 168 km kanale kulluese

0123456789001234567890                     ,012345678900123456789001234567890                                         m                     l

Viti 2020

0123456789001234567890                     ,012345678900123456789001234567890                                         m                     l

Viti 2021

0123456789001234567890                     ,012345678900123456789001234567890                                         m                     l

Viti 2022

P1166571
P1166574

Rehabilitimi i Argjinaturës së Lumit Erzen

Është rehabilituar rreth 2 km argjinaturë e lumit Erzen për mbrojtjen nga përmbytjet për njësitë administrative Sukth dhe Katund i Ri.
AuD-2155914-min
AuD-2166113-min

Rehabilitimi i 2 rezervuarëve

Janë rehabilituar skemat e 2 rezervuarëve ai i Spitallës dhe Arapaj dhe po hartohen projekte për rezervuarët e tjerë të cilët nuk janë funksionalë
GOPR0348-min
P1611719-min