ProgramiArsimi

0123456789001234567890

Objekte arsimore nga procesi rindërtimit

0123456789001234567890                     ,012345678900123456789001234567890

Nxënës dhe fëmijë që përfitojnë

0123456789001234567890

Objekte arsimore të përfunduara

https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Ismet-Nanushi-min.jpg

Shkolla e Mesme e Bashkuar "Ismet Nanushi", Kullë, Sukth

705 nxënës
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Bedrie-Bebeziqi-scaled.jpg

Shkolla 9 vjeçare "Bedrie Bebeziqi"

431 nxënës dhe 20 fëmijë
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/njazi-mastori-min.jpg

Shkolla 9 vjeçare "Njazi Mastori", Sukth

804 nxënës
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Hysen-Cela-min.jpg

Shkolla e Mesme teknologjike "Hysen Çela"

1370 nxënës
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/shaqe-mazreku-min.jpg

Shkolla 9 vjeçare "Shaqe Mazreku"

702 nxënës
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Hasan-Koci-min.jpg

Shkolla 9 vjeçare "Hasan Koçi", Shkozet

637 nxënës
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Adem-Gjeli.jpg

Shkolla 9 vjeçare "Adem Gjeli", Gjuricaj, Ishëm

68 nxënës dhe 39 fëmijë
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/vellezerit-haradinaj-min.jpg

Shkolla 9 vjeçare "Vëllezërit Haradinaj", Rrashbull

521 nxënës dhe 60 fëmijë
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Dhosi-Liperi-min.jpg

Shkolla e mesme "Dhosi Liperi", Sukth

200 nxënës
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/neim-babameto-min.jpg

Shkolla 9 vjeçare "Neim Babameto"

794 nxënës dhe 85 fëmijë
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/qemal-mici-min.jpg

Shkolla 9 vjeçare "Qemal Mici"

1058 nxënës
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/perlat-min-scaled.jpg

Cikli i ulët "Perlat", Sukth

60 nxënës dhe 24 fëmijë
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/xhelal-shtufi.jpg

Shkolla 9 vjeçare "Xhelal Shtufi", Shkafane, Ishëm

166 nxënës dhe 54 fëmijë
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Cerdhja-nr3-min.jpg

Çerdhja Nr.3

130 fëmijë
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/njazi-mastori-kopsht-min.jpg

Kopshti "Ismet Nanushi" Kullë, Sukth

85 fëmijë
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/ismet-nanushi-kopsht-min.jpg

Kopshti "Njazi Mastori"

113 fëmijë
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/1-qershori.jpeg

Kopshti "1 Qershori"

150 fëmijë
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/met-hasa-min.jpg

Kopshti "Met Hasa"

140 fëmijë