ProgramiKultura

#KthimTekTrashëgimiaKulturore

Durrësi, një qytet 3000 vjeçar, njihet jo vetëm për turizmin bregdetar, por dhe për turizmin kulturor, duke qenë se mbart një trashëgimi kulturore shumë të pasur: arkeologji, arkitekturë dhe një histori unike. Përveç bregdetit dhe plazheve, turistët preferojnë të vizitojnë edhe sitet arkeologjike që gjenden në Durrës si: Amfiteatri Romak, Torra Veneciane, Muret Rrethuese të Kalasë së qytetit, Termet Romake etj.

Promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe identitetit lokal e kombëtar nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve kulturore-artistike ka qenë fokusi i bashkisë Durrës. Gjatë këtyre tre viteve të fundit kemi zgjedhur të nxjerrim në pah vlerat historike dhe kulturore të qytetit të Durrësit.

Çfarë do të bëjmë gjatë mandatit të ri 2023-2027:

https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Amfiteatri-Render.png

Zbulimi i Arenës së Amfiteatrit

Zbulimi i Arenës së Amfiteatrit – projekt që do të realizohet me mbështetjen financiare të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim/Albanian American Development Foundation (AADF). Zona e ndërhyrjes është afërsisht 8 ha, ndërsa projekti përfshin: Restaurimin/Rikualifikimin dhe harmonizimin e fasadave të ndërtesave të zonës së projektit të mbetura pas realizimit të prishjeve dhe hapjes së hapësirave, restaurimin e mureve të Kalasë pas prishjes së ndërtesave që mbeshteten në këto mure, harmonizimin dhe përshtatjen e shtresave rrugore me pamjen e re të zonës pas ndërhyrjeve restauruese.
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Rivitalizimi-i-siteve-arkeologjike-Programi-EU4Culture-Emiriana-web-1.jpg

Rivitalizimi i siteve arkeologjike - Programi EU4Culture

Falë Programit të BE-së EU4Culture, Durrësi përfiton restaurimin e 5 monumente të trashëgimisë kulturore të kategorisë së parë dhe 1 siti arkeologjik: Torra Veneciane, Muzeu Etnografik (Shtëpia Muze “Aleksandër Moisiu”), Hamami, Kisha e Shën Antonit (Ndoit) në Kepin e Rodonit, Kalaja e Ishmit, Muzeu Arkeologjik (sit arkeologjik). Muzeu Arkeologjik, Hamami, Kalaja e Ishmit e shumë monumente të tjera, të cilat janë në fazën e rivitalizimit dhe transformimit të tyre dhe nëpërmjet arritjeve të fundit të teknologjisë do të kthehen në destinacionet kryesore të turizmit në qytet. Ndërkohë që ka përfunduar restaurimi i Torrës Veneciane, e cila do të shërbejë gjithashtu edhe si një info point për turistët vendas dhe të huaj, duke rritur akoma më shumë promovimin dhe aksesueshmërinë për turistët në objektet e trashëgimisë kulturore në qytet.
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Rikonstruksioni-i-Teatrit-Aleksander-Moisiu-Emiriana-web.jpg

Rikonstruksioni i Teatrit “Aleksandër Moisiu”

Projekti parashikon një ndërtesë shumëfunksionale dhe inovative, e cila i përgjigjet dëshirave dhe nevojave të komunitetit pa ndryshuar identitetin e objektit duke ruajtur vlerat historike të tij. Projekti synon të stimulojë rritjen sociale dhe ekonomike përmes përfshirjes në ndërtimin e funksioneve që kanë rëndësi në një shkallë urbane, të tilla si: Qendra teatrale, që synon trajnimin e valltarëve, muzikantëve dhe këngëtarëve të rinj, promovimin e përhapjes së kulturës muzikore dhe artistike në qytet; Qendra komunitare, një vend eksperimentimi në dispozicion të qytetarëve me hapësira për përdorim kolektiv dhe shërbime të ofruara për territorin; Bërthama e ekspozitës së Arteve, e hapur për qytetarët për koncerte, shfaqje dhe ekspozita. Projekti synon rritjen e kapacitetit të sallës kryesore duke e çuar numrin e vendeve të spektatorëve në 360 vende. Ndërhyrja në ndërtesë do të krijojë kushte të përshtatshme për aksesin dhe lëvizjen e personave me aftësi të kufizuar (P.A.K).
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Ndertimi-i-bibliotekave-ne-cdo-njesi-administrative-Emiriana-web.jpg

Ndërtimi i bibliotekave në çdo njësi administrative

Durrës, Rrashbull, Katundi Ri, Manëz, Sukth dhe Ishëm me qëllim edukimin dhe nxitjen e dëshirës për lexim tek grup-moshat e ndryshme.
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Zhvillimi-i-aktiviteteve-ne-ambient-te-hapur-Emiriana-web.jpg

Zhvillimi i aktiviteteve në ambient të hapur

Zhvillimi i aktiviteteve kulturore të tilla si: shfaqje teatrale, netë poetike, kinema verore etj., në ambiente të hapura pranë siteve arkeologjike – me qëllim promovimin e objekteve të trashëgimisë kulturore në Durrës.